Ngày hội đọc sách: Hưởng ứng ngày sách Việt Nam năm 2018

Tháng Tư 20, 2018 9:32 sáng

Ngày 16 tháng 4 năm 2018 trường THCS Cảnh Hóa tổ chức ngày hội độc sách nhằm khuyến khích tinh thần đọc sách của các em. Dưới đây là một số hình ảnh liên quan

1 2 3 4 5 6 7 8