Unit 12 B1
20180318_103718

Hội khỏe phù đổng năm 2017-2018

Ngày 17 và 18 tháng 3 năm 2018 hòa chung với không khí nô nức phấn khởi của ngày hội “HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP HUYỆN ” NĂM 2017-2018. Trường THCS Cảnh Hóa đã tích cực tập luyện và tham gia…

Tiết 21 – KẺ CHỮ IN HOA NÉT ĐỀU

TIẾT 21: Vẽ trang trí KẺ CHỮ IN HOA NÉT ĐỀU I/ MỤC TIÊU: Kiến thức: HS tìm hiểu chữ in hoa nét đều và tác dụng của chữ trong trang trí Kỹ năng: HS biết đặc điểm chữ in hoa nét đều…

KẾ HOẠCH KIỂM TRA CHUYÊN HIỆU AN TOÀN GIAO THÔNG

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS CẢNH HÓA                                     Cảnh Hóa, ngày 10 tháng 11 năm 2017   KẾ HOẠCH KIỂM TRA & CÔNG NHẬN CHUYÊN HIỆU “AN TOÀN GIAO THÔNG”   Thực hiện sự chỉ đạo của Hội Đồng Đội Huyện Quảng Trạch….