Lịch sử 9 bài 23

Bai 23 Tong khoi nghia thang Tam nam 1945 va su thanh lap nuoc Viet Nam dan chu cong hoa