TIẾT 23: BÀI THỰC HÀNH SỐ 2

Ngày soạn: 04/11/2017       Ngày dạy: 07/11/2017           Dạy lớp: 6B Ngày dạy: 09/11/2017            Dạy lớp: 6A         MỤC TIÊU: Kiến thức – Củng cố các thao tác cơ bản với chuột. – Thực hiện các thao tác vào/ra hệ thống. -…

BÀI 12: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWSN

     *            Ngày soạn: 28/10/2017      Ngày dạy: 31/10/2017         Dạy lớp: 6B                                                             Ngày dạy: 02/11/2017         Dạy lớp: 6A                                 Tiết 21: Bài 12: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS (t1)    MỤC TIÊU: Kiến thức: – HS biết được…