ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

TIẾT 51,52: HỌC ĐẠI SỐ VỚI GEOGEBRA

Ngày soạn: 05/03/2018          Ngày dạy: 10/03/2018             Dạy lớp: 7A,7B   TIẾT 51,52: HỌC ĐẠI  SỐ VỚI GEOGEBRA(t4) Mục tiêu Kiến thức: – Hướng dẫn HS biết cách sử dụng phần mềm. Kỹ năng: – Học sinh thực hành thành thạo. Thái độ: – Nghiêm túc, tích cực…