TIẾT 51,52: HỌC ĐẠI SỐ VỚI GEOGEBRA

Ngày soạn: 05/03/2018          Ngày dạy: 10/03/2018             Dạy lớp: 7A,7B   TIẾT 51,52: HỌC ĐẠI  SỐ VỚI GEOGEBRA(t4) Mục tiêu Kiến thức: – Hướng dẫn HS biết cách sử dụng phần mềm. Kỹ năng: – Học sinh thực hành thành thạo. Thái độ: – Nghiêm túc, tích cực…

TIẾT 53,54: TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ(T1)

 Ngày soạn: 09/03/2018             Ngày dạy: 12/03/2018         Dạy lớp: 7A,7B                                                         TIẾT 53,54: BÀI 9: TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ (t1)   Mục tiêu: Kiến thức: –  Minh họa số liệu bằng biểu đồ, giới thiệu một số dạng biểu đồ. Kỹ năng: – Hs…

TIẾT 40,41: CHỈNH SỬA VĂN BẢN(T1)

Ngày soạn: 14/01/2018          Ngày dạy: 18/01/2018               Dạy lớp: 6A,6B                                                       MỤC TIÊU: Kiến thức      – Hiểu mục đích của thao tác chọn phần văn bản. – Biết các thao tác biên tập văn bản đơn giản như: xoá,…

TIẾT 37: SOẠN THẢO VĂN BẢN ĐƠN GIẢN

Ngày soạn: 06/01/2018          Ngày dạy: 09/01/2018        Dạy lớp: 6A,6B                                                            MỤC TIÊU 1. Kiến thức       – Tạo văn bản mới, mở văn bản đã được lưu trên đĩa, lưu dữ liệu vào đĩa. – Biết được các…