TIẾT 23: BÀI THỰC HÀNH SỐ 2

Ngày soạn: 04/11/2017       Ngày dạy: 07/11/2017           Dạy lớp: 6B Ngày dạy: 09/11/2017            Dạy lớp: 6A         MỤC TIÊU: Kiến thức – Củng cố các thao tác cơ bản với chuột. – Thực hiện các thao tác vào/ra hệ thống. -…

BÀI 12: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWSN

     *            Ngày soạn: 28/10/2017      Ngày dạy: 31/10/2017         Dạy lớp: 6B                                                             Ngày dạy: 02/11/2017         Dạy lớp: 6A                                 Tiết 21: Bài 12: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS (t1)    MỤC TIÊU: Kiến thức: – HS biết được…

TIẾT 35,36: ĐỊNH DẠNG TRANG TÍNH(T1)

Ngày soạn: 13/12/2016                            Ngày dạy: 15/12/2016             Dạy lớp: 7A                                                                  …

TIẾT 54,55: THÊM HÌNH ẢNH ĐỂ MINH HỌA(T1)

Ngày soạn: 11/03/2017           Ngày dạy: 14/03/2017        Dạy lớp: 6A                                                     Ngày dạy: 15/03/2017        Dạy lớp: 6B                    …

chương trình máy tính và dữ liệu

Ngày soạn: 11/09/2016                      Ngày dạy: 16/09/2016          Dạy lớp: 8A                                                                          15/09/2016          Dạy lớp: 8B TiÕt 7,8: BÀI 3: CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH VÀ DỮ LIỆU (t1) MỤC TIÊU : 1. Kiến thức Biết khái niệm kiểu dữ liệu Biết một số phép toán cơ bản với…

Thông tin và biểu diễn thông tin

Ngày soạn: 26/08/2016                       Ngày dạy: 29/08/2016          Dạy lớp: 6A, 6B                                                                                                                    Tiết 3,4 – Bài 2:  THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN (T1)   MỤC TIÊU: Kiến thức:     – Cho học sinh nắm được các dạng thông tin cơ bản,…