BÀI 12: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWSN

     *            Ngày soạn: 28/10/2017      Ngày dạy: 31/10/2017         Dạy lớp: 6B                                                             Ngày dạy: 02/11/2017         Dạy lớp: 6A                                 Tiết 21: Bài 12: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS (t1)    MỤC TIÊU: Kiến thức: – HS biết được…