Bài thực hành: Định dạng trang tính

Ngày soạn: 10/01/2018                          Ngày dạy: 13/01/2018             Dạy lớp: 7B                                                                                   14/01/2018              Dạy lớp: 7A   TIẾT 37, 38: THỰC HÀNH: ĐỊNH DẠNG TRANG TÍNH(T1)   I/ MỤC TIÊU: 1) Kiến thức: – Học sinh biết thực hiện các thao tác căn chỉnh dữ liệu và định dạng trang…

BÀI 12: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWSN

     *            Ngày soạn: 28/10/2017      Ngày dạy: 31/10/2017         Dạy lớp: 6B                                                             Ngày dạy: 02/11/2017         Dạy lớp: 6A                                 Tiết 21: Bài 12: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS (t1)    MỤC TIÊU: Kiến thức: – HS biết được…