Tiết 5: Tia

Giáo án hình 6 tiết 5 theo định hướng phát triển năng lực của HS