Không khí đại hội của các chi đội

Tháng Mười 2, 2016 12:47 chiều

Một số hình ảnh vềkhông khí đại hội của các chi đội

Năm học: 2016-2017

1cuchinhlan  1nbangoc - Copy 1nvtroi - Copy 2cuchinhlan - Copy 2lthonggam - Copy 2ngbangoc - Copy 2ngbangoc 2nvtroi - Copy 3cuchinhlan - Copy 3lethihonggam - Copy 3lethihonggam 3nbangoc - Copy 3nbangoc 3nvtroi 4lethihonggam - Copy 4nbangoc - Copy 4nbangoc 5ngbangoc lethihonggam