Một số hình ảnh dọn lũ ngày 20/10/2020

Tháng Mười Một 18, 2020 7:44 chiều