Khai mạc: Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời.

Tháng Mười 4, 2018 9:37 sáng

Sáng ngày 2/10/2018. Xã Cảnh Hóa khai mạc tuần lễ học tập suốt đời với chủ đề ”TRONG CÁCH HỌC PHẢI LẤY TỰ HỌC LÀM CỐT”. Buổi lễ có sự tham gia của ba cấp học thcs Cảnh Hóa, tiểu học Cảnh Hóa, mn Cảnh Hóa, Đại diên các ban nghành của xã

Tại buổi lễ giám đốc trung tâm học tập cộng đồng xã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tự học. Buổi lễ có các hoạt động ý nghĩa như văn nghệ chào mừng, quyên góp sách, thả thông đẹp….20181002_084045