8 khác biệt giữa giáo dục tốt và giáo dục tồi

Tháng Mười 6, 2016 3:41 chiều

Cùng xem quan điểm và giáo dục tốt (good education) và giáo dục tồi (bad education) của nhà báo Chloe Chong trên tờ Life Hack.

giáo dục, quan điểm giáo dục

giáo dục, quan điểm giáo dục

giáo dục, quan điểm giáo dục

giáo dục, quan điểm giáo dục

giáo dục, quan điểm giáo dục

giáo dục, quan điểm giáo dục

giáo dục, quan điểm giáo dục

giáo dục, quan điểm giáo dục

  • Nguồn:  http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/goc-phu-huynh/331388/8-khac-biet-giua-giao-duc-tot-va-giao-duc-toi.html