Lễ sơ kết năm học 2017-2018

Tháng Một 13, 2018 10:31 sáng

Ngày 8/1/2017 trường THCS Cảnh Hóa tổ chức lễ sơ kết năm học 2017-2018

Một số hình ảnh buổi lễ

21

34

5   6

7 8

9