Đại hội liên đội

Tháng Mười 13, 2020 12:13 sáng

Ngày 12/10/2020 trường Thcs Cảnh Hóa tổ chức thành công đại hội chi đội và ra mắt ban chấp hành liên đội mới

FB_IMG_1602521238726FB_IMG_1602521251008

FB_IMG_1602521262910