Khai giảng năm học 2020-2021

Tháng Chín 7, 2020 9:41 sáng

Sáng ngày 5/9/2020 trường THCS Cảnh Hóa tổ chức lễ khai giảng

Dưới đây là một số hình ảnh trong lễ khai giảng

Giây phút trang nghiêm của lễ chào cờ

chào cờ

 

Thầy Nguyễn Tân Thành Bí thư chi bộ, phó hiệu trưởng nhà trường đọc thư của bác chủ tịch nước

thầy giáo Thành đọc thư của chủ tịch nước

Thầy Trần Trọng Oanh Hiệu trưởng nhà trường đọc diễn văn khai giảng

 

thầy oanh đọc diễn văn khai giảngo

Bác Hoàng Anh Dũng đánh trống khai trường

bac Dũng dánh trống khai trường

Bác Hoàng Anh Dũng bí thư Đảng bộ căn dặn

bác dũng căn dặn thầy và trò

 Trao thưởng cho học sinh có ý thức vươn lên trong học tập

trao quà học sinh giỏi có ý thức vươn lên

Hội khuyến học trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
trao quà hoàn cảnh khó khăn