Khai mạc: Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời.

Tháng Mười 4, 2018 9:37 sáng

Sáng ngày 2/10/2018. Xã Cảnh Hóa khai mạc tuần lễ học tập suốt đời với chủ đề ”TRONG CÁCH HỌC PHẢI LẤY TỰ HỌC LÀM CỐT”. Buổi lễ có sự tham gia của ba cấp học thcs Cảnh Hóa, tiểu học Cảnh Hóa, mn Cảnh Hóa, Đại diên các ban nghành của xã

Tại buổi lễ giám đốc trung tâm học tập cộng đồng xã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tự học. Buổi lễ có các hoạt động ý nghĩa như văn nghệ chào mừng, quyên góp sách, thả thông đẹp….

20181002_08404520181002_082100

 

 

20181002_074427 20181002_083741 20181002_074233  20181002_074530 20181002_074559 20181002_074621 20181002_074720 20181002_075241 20181002_082100 20181002_082949 20181002_083706 20181002_084045