Tập huấn và triển khai sử dụng phần mềm quản lý trường học trực tuyến trên trang http://vnedu.vn

Tháng Mười 6, 2017 7:20 sáng

Vào lúc 14h, ngày 05 tháng 10 năm 2017 tại Văn phòng trường THCS Cảnh Hóa. Thực hiện Công văn số 307/PGDĐT-THCS ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Phòng GD-ĐT về việc tập huấn “ Sử dụng phần mềm quản lý trường học trực tuyến trên intenet”. Trường THCS Cảnh Hóa  tổ chức Hội nghị tập huấn “ Sử dụng phần mềm quản lý trường học trực tuyến trên intenet”. Trong hội nghị có sự tham gia của 3 cán bộ tập huấn 25/25 giáo viên, nhân viên trường

Dưới đây là một số hình ảnh buổi tập huấn

IMG_20171004_142235 IMG_20171004_142249 IMG_20171004_142316 IMG_20171004_142332